O Firmie

O Firmie

DSP-SAFETY

Systemy Monitorowania i Wykrywania Gazu Mogą Uratować Życie

Zapewniają bezpieczeństwo w miejscu pracy, ostrzegając personel o narażeniu na działanie toksycznych gazów, obecności gazów palnych i braku tlenu na danym obszarze.

Istnieją dwa główne typy systemów do wykrywania wycieków gazu: przenośne detektory gazu i stacjonarny monitoring gazów. Następujące czynniki określą, które urządzenia do wykrywania wycieków gazu są dla Ciebie najbardziej odpowiednie:

Stacjonarny Monitoring Gazu

Stałe detektory gazu są zazwyczaj instalowane w dużych obiektach i służą zarówno do wykrywania poważnych wycieków, jak i do wczesnego ostrzegania przed wyciekiem gazu z określonej instalacji. Stałe systemy wykrywania gazu są konfigurowane za pomocą przekaźników i konfigurowalnych ustawień progów alarmowych. Ustawienia te zapewniają, że stałe detektory gazu szybko reagują na zagrożenia atmosferyczne. Przekaźniki zapewniają szereg funkcji, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla ratowania życia, w tym otwieranie/zamykanie wentylatorów wentylacyjnych i wyciągowych, wyzwalanie alarmów dźwiękowych i wizualnych oraz zamykanie zaworów elektromagnetycznych.

Przenośne Detektory Gazu

Przenośne detektory gazu chronią pracowników przed zagrożeniami atmosferycznymi, stale monitorując bezpośrednią strefę oddychania użytkownika (która zazwyczaj znajduje się w promieniu 25 cm od ust użytkownika). Ponieważ detektory te muszą działać z bliskiej odległości od użytkownika, są to często ręczne, lekkie urządzenia, które można łatwo nosić lub przymocować do pasa. Z tego powodu są one często określane jako osobiste detektory gazu. Ze względu na swoje rozmiary, są one również często używane do prewencyjnej kontroli przed wejściem do przestrzeni  ograniczonych.

Znajdziesz tutaj szeroką gamę przenośnych wykrywaczy gazów do monitorowania gazów toksycznych, wybuchowych, duszących i chłodniczych oraz lotnych związków organicznych (VOC). Od prostego przenośnego detektora jednogazowego do detektora wielogazowego, takiego jak bardzo popularny monitor 4-gazowy (EX,O2,CO,H2S), aż po detektor gazów „egzotycznych” , czy pomiarów LZO (lotnych związków organicznych).

Nasz zespół pomoże Ci również w konfiguracji i zaprojektowaniu systemu stacjonarnej detekcji gazu.

DSP-SAFETY

Obecnie Dostępne są NA RYNKU Trzy Typy Detektorów Płomienia.

Są to podczerwień (IR), ultrafiolet (UV) oraz połączenie UV i IR.

CZUJKI PŁOMIENIA JEDNOCZĘSTOTLIWOŚCI NA PODCZERWIEŃ

Detektory podczerwieni są dostępne od wielu lat, jednak dopiero niedawno technologia umożliwiła stabilne i dokładne wykrywanie. Istnieją dwa typy detektorów podczerwieni, jednoczęstotliwościowe i wielozakresowe.

Podstawową zasadą działania detektora podczerwieni o pojedynczej częstotliwości jest;

Detektor jest czuły na wąskie pasmo promieniowania w zakresie 4,4 mikrona, które jest dominującym pasmem emisji w przypadku pożarów paliw węglowodorowych. Dodatkowo promieniowanie słoneczne w tym paśmie jest pochłaniane przez atmosferę ziemską, powodując oślepienie detektora płomienia na podczerwień. Detektory jednoczęstotliwościowe wykorzystują czujnik piroelektryczny, który reaguje na zmiany natężenia promieniowania podczerwonego. Ponadto zawierają filtr pasmowy o niskiej częstotliwości, który ogranicza ich reakcję na częstotliwości charakterystyczne dla migoczącego ognia. W odpowiedzi na sygnał pożaru z czujnika obwody elektroniczne w czujce generują sygnał wyjściowy.

CZUJKI PŁOMIENIA Z WIELOMA WIDMAMI NA PODCZERWIEŃ

Podstawową zasadą działania multispektralnego detektora podczerwieni jest;

Detektor ma trzy czujniki, każdy wrażliwy na inną częstotliwość promieniowania. Promieniowanie podczerwone emitowane przez typowy pożar węglowodorów jest bardziej intensywne przy długości fali akceptowanej przez jeden czujnik niż dwa pozostałe. Obwody elektroniczne w detektorze przekładają różnicę intensywności trzech czujników na stosunek, który wraz z synchronicznym migotaniem musi występować, zanim zostanie wygenerowany sygnał pożaru. Umożliwia to detektorowi odrzucanie migotania źródeł promieniowania ciała doskonale czarnego o dużym natężeniu, ponieważ źródła te nie spełniają odpowiednich kryteriów współczynnika.

ULTRAFIOLETOWE CZUJKI PŁOMIENIA

Detektor UV wykorzystuje rurkę czujnikową, która wykrywa promieniowanie emitowane w zakresie od 1000 do 3000 angstremów (jednej dziesiątej miliardowej części metra). Należy zauważyć, że promieniowanie ultrafioletowe ze słońca docierające do Ziemi zaczyna się od 2800 angstremów. Jeśli czujnik detektora ma szeroki zasięg, zostanie wyzwolony przez promienie słoneczne, co oznacza, że ​​nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach. Dostępne są czujniki o zakresie od 1800 do 2500 angstremów. Praktycznie wszystkie pożary emitują promieniowanie w tym paśmie, podczas gdy promieniowanie słoneczne w tym paśmie jest pochłaniane przez atmosferę ziemską. W rezultacie detektor płomienia UV jest ślepy na światło słoneczne. Konsekwencją tej funkcji jest to, że detektor może być używany w pomieszczeniach i na zewnątrz. W odpowiedzi na promieniowanie UV płomienia mieszczącego się w wąskim paśmie czujnik generuje serię impulsów, które są przekształcane przez elektronikę detektora na wyjście alarmowe.

ULTRAFIOLETOWE / PODCZERWIENNE CZUJNIKI PŁOMIENIA

Detektor UV / IR składa się z czujnika UV i podczerwieni o pojedynczej częstotliwości, które tworzą jedną jednostkę. Oba czujniki działają indywidualnie tak samo, jak opisano poprzednio, ale dodatkowy obwód przetwarza sygnały z obu czujników. Oznacza to, że połączony detektor ma lepsze możliwości odrzucania fałszywych alarmów niż indywidualne detektory UV lub IR.

DSP-SAFETY

Środki Ochrony Indywidualnej

Termin Środki Indywidualnej (ŚOI) obejmuje wszelkie wyposażenie noszone przez osobę w celu ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia. Obejmuje to również wszelkie urządzenia, za pomocą których ludzie są zabezpieczeni przed upadkiem podczas pracy (zabezpieczenia linowe), z wyłączeniem środków technicznych do ratowania ludzi z niebezpiecznych pozycji (np. Ratownicze urządzenia podnoszące).

W razie potrzeby pracodawca musi bezpłatnie zapewnić pracownikom odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Musi upewnić się, że ŚOI są używane zgodnie z przeznaczeniem przez cały czas.

Ze swojej strony pracownik jest zobowiązany do korzystania z udostępnionych mu ŚOI i nienaruszania ich skuteczności.

Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego nie może wpływać ani eliminować zagrożeń. Jednak środki ochrony indywidualnej mogą zmniejszyć lub wyeliminować negatywne skutki zagrożeń dla ludzi. W znacznym stopniu przyczyniają się do zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym oraz obniżania kosztów wypadków. Firmy ubezpieczone zyskują na tym między innymi w postaci niższych składek ubezpieczeniowych.

Kategorie ŚOI

ŚOI dzielą się na trzy kategorie (o rosnącym stopniu ochrony):

Kategoria I.

Proste ŚOI chroniące przed drobnymi zagrożeniami, których skuteczność użytkownik może sam ocenić (powierzchowne wpływy mechaniczne, niewielkie wpływy atmosferyczne, słabo agresywne środki czyszczące, promienie słoneczne, gorące części poniżej 50 ° C, słabe wstrząsy i wibracje). Obejmuje to na przykład okulary przeciwsłoneczne przeznaczone do użytku prywatnego, rękawiczki ogrodnicze.

Kategoria II

Wszystkie ŚOI, które nie należą do kategorii I lub III. Należą do nich na przykład okulary ochronne, ochrona stóp, ochrona przed przecięciem i kaski ochronne.

Kategoria III

ŚOI chroniące przed śmiertelnym zagrożeniem lub poważnym lub nieodwracalnym uszczerbkiem na zdrowiu, w przypadku którego użytkownik nie jest w stanie w odpowiednim czasie rozpoznać natychmiastowych skutków zagrożenia. Przykłady: ŚOI chroniące przed wpływami chemicznymi i biologicznymi, upadkami z wysokości, zimnem (-50 ° C lub niższym), porażeniem prądem elektrycznym i aparatem oddechowym, sprzęt do ochrony słuchu, sprzęt do nurkowania i środki ochrony przeciwpożarowej.

Środki ochrony indywidualnej są podzielone na następujące typy:

Właściwy dobór środków ochrony indywidualnej dla pracownika jest ściśle powiązany z  czynnikami szkodliwymi występującymi na jego stanowisku pracy.

KONTAKT

Do Wszystkich Zapytań Dla Przemysłu

DSP-Safety Piotr Marchewka
Floriana 7
40-286 Katowice
NIP 6342993556 | Regon 388505587

Nasza Lokalizacja

Ul. Floriana 7
40-286 Katowice

Numer Telefonu

+48 728 808 068
Piotr

Adres Email

KONTAKT

Do Wszystkich Zapytań Dla Straży Pożarnej

Nasza Lokalizacja

Ul. Floriana 7
40-286 Katowice

Numer Telefonu

+48 509 330 234
Jarek

Adres Email

Formularz Kontaktowy

Korzystając z formularza kontaktowego wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez dsp-safety.pl swoich danych osobowych w celu odpowiedzi na zadane pytanie.

Copyright dspsafety.pl © 2021 All Rights Reserved.